Ստորին այրման ջերմության միջին արժեքները

2019 թ. մարտ ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 47 ԿԲ)

2019 թ. փետրվար ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 47 ԿԲ)

2019 թ. հունվար ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 49 ԿԲ)

2018 թ. դեկտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 50 ԿԲ)

2018 թ. նոյեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 46 ԿԲ)

2018 թ. հոկտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 47 ԿԲ)

2018 թ. սեպտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 50 ԿԲ)

2018 թ. օգոստոս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 48 ԿԲ)

2018 թ. հուլիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 50 ԿԲ)

2018 թ. հունիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 49 ԿԲ)

2018 թ. մայիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 54 ԿԲ)

2018 թ. ապրիլ ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 54 ԿԲ)

2018 թ. մարտ ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 48 ԿԲ)

2018 թ. փետրվար ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 49 ԿԲ)

2018 թ. հունվար ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 49 ԿԲ)

2017թ. դեկտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 50 ԿԲ)

2017թ. նոյեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 58 ԿԲ)

2017թ. հոկտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 57 ԿԲ)

2017թ. սեպտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 56 ԿԲ)

2017թ. օգոստոս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 49 ԿԲ)

2017թ. հուլիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 190 ԿԲ)

2017թ. հունիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 46 ԿԲ)

2017 թ. մայիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 46 ԿԲ)

2017 թ. ապրիլ ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 47 ԿԲ)

2017 թ. մարտ ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 50 ԿԲ)

2017 թ. փետրվար ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 47 ԿԲ)

2017 թ. հունվար ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 49 ԿԲ)

2016 թ. դեկտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 48 ԿԲ)

2016 թ. նոյեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 49 ԿԲ)

2016 թ. հոկտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 48 ԿԲ)

2016 թ. սեպտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 48 ԿԲ)

2016 թ. օգոստոս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 49 ԿԲ)

2016 թ. հուլիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 49 ԿԲ)

2016 թ. մայիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 47 ԿԲ)

2016 թ. ապրիլ ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 48 ԿԲ)

2016 թ. մարտ ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 48 ԿԲ)

2016 թ. փետրվար ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 48 ԿԲ)

2016 թ. հունվար ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 46 ԿԲ)

2015 թ. դեկտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 48 ԿԲ)

2015 թ. նոյեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 48 ԿԲ)

2015 թ. հոկտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 47 ԿԲ)

2015 թ. սեպտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 48 ԿԲ)

2015 թ. օգոստոս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 48 ԿԲ)

2015 թ. հուլիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 41 ԿԲ)

2015 թ. հունիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 41 ԿԲ)

2015 թ. մայիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 41 ԿԲ)

2015 թ. ապրիլ ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 42 ԿԲ)

2015 թ. մարտ ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 41 ԿԲ)

2015 թ. փետրվար ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 77 ԿԲ)

2015 թ. հունվար ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 41 ԿԲ)

2014 թ. դեկտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 77 ԿԲ)

2014 թ. նոյեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 77 ԿԲ)

2014 թ. հոկտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 77 ԿԲ)

2014 թ. սեպտեմբեր ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 77 ԿԲ)

2014 թ. օգոստոս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 77 ԿԲ)

2014 թ. հուլիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 76 ԿԲ)

2014 թ. հունիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 58 ԿԲ)

2014 թ. մայիս ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը (PDF, 82 ԿԲ)

2014 թ. ապրիլ ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության արժեքը (PDF, 84 ԿԲ)

2014 թ. փետրվար ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության արժեքը (PDF, 18 ԿԲ)

2014 թ. հունվար ամսին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը

LiveJournal Share Button