2018 թվականի հունիս ամսվա երրրորդ տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը

4 հուլիսի 2018, 10:02

Բնական գազի ստորին այրման ջերմությունը, Կկալ/մ3

I Ա —1 տարածք 8157 

I Ա-2 տարածք 8157 

I Ա-3ա-1 տարածք 8135 

I Ա-3ա-2 տարածք 8161 

I Ա-3բ տարածք 8135 

I Ա-4 տարածք 8198 

I Բ-1 տարածք 8109 

I Բ-2 տարածք 8109 

I Բ-3ա տարածք 8109 

I Բ-3 բ տարածք 8141 

I Բ-4 տարածք 8157 

II Ա — տարածք 8074 

II Բ-1ա տարածք 8074 

II Բ-1բ տարածք 8074 

II Բ-2 տարածք 8074 

Տեղեկանք (PDF, 45 ԿԲ) ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ:

Չափումները կատարվել են ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից:

LiveJournal Share Button