Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Աշխատակազմ

Աշխատակազմի ղեկավար-գործերի կառավարիչ
Միքայելյան Լևոն

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
Ստեփանյան Վահե

Գլխավոր տնօրենի խորհրդականներ
Մելքոնյան Դավիթ
Մովսեսյան Կամո

Ներքին աուդիտի բաժին
պետ՝ Հարությունյան Հենրիխ

Աշխատանքի և աշխատավարձի բաժին
պետ՝ Մովսեսյան Յուրի

Հաշվապահություն

Գլխավոր հաշվապահի տեղակալներ
Պետրոսյան Անահիտ
Արսենյան Արտակ

Հիմնական միջոցների և ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման բաժին
պետ՝ Բաբոյան Հռիփսիմե

Ապրանքների և ծառայությունների իրացման հաշվառման բաժին
պետ՝ Գելազարովա Դիանա

Հաշվապահական հաշվառման և համախմբված հաշվետվության մեթոդաբանության բաժին
պետ՝ Հակոբյան Հակոբ

Աշխատավարձերի հաշվառման և դրամական միջոցների հետ գործառնությունների բաժին
պետ՝ Հակոբյան Թամարա

Հարկերի հաշվառման և հարկման մեթոդոլոգիայի բաժին
պետ՝ Բաբայան Վարդան

Կորպորատիվ ծրագրերի համալիր վերլուծության բաժին
պետ՝ Մանվելյան Կարեն

Իրավաբանական բաժին
պետի պաշտոնակատար՝ Մելքոնյան Դավիթ

Կենտրոնական արտադրա—կարգավարական ծառայություն
պետ
Կարախանյան Արթուր

Գազատրանսպորտային ցանցերի, ավտոգազալցավորման ճնշակայանների, հեղուկ գազի պահեստավորման և գազալցակայանների շահագործման ու սպասարկման բաժին
պետ՝ Ասրիյան Վյաչեսլավ

Գազաբաշխիչ ցանցերի և ներտնային գազասպառման համակարգերի շահագործման ու սպասարկման բաժին
պետ՝
Նազարյան Յուրի

Զարգացման ներդրումային ծրագրերի բաժին
պետ՝ Գաբրիելյան Արտաշես

Տեխնիկական բաժին
պետ՝ Սարգսյան Հրաչյա

Տեխնիկական տեսչության և գազի վերահսկողության բաժին
պետ՝ Գրիգորյան Աշոտ

Պլանատնտեսագիտական բաժին
պետ՝ Մաթևոսյան Վահագն

Ֆինանսական բաժին
պետ՝ Համբարյան Աստղիկ

Գույքի կառավարման բաժին
պ
ետ՝ Հակոբյան Վարդան

Սոցիալական զարգացման բաժին
պետ՝ Մեհրաբյան Արտակ

Բնական գազի բաշխման և հաշվառման բաժին
պետ՝ Խառատյան Սեյրան

Բնական գազի իրացման և վճարումների հաշվառման ու բաժանորդների գազասպառման համակարգերի սպասարկման բաժին
պետ՝ Բաղդասարյան Արա

Բնական գազի և վճարումների անալիտիկ հաշվառման ու վերլուծության բաժին
պետ՝ Խոջոյան Սուրեն

Կոմերցիայի բաժին
պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ Մխիթարյան Արթուր

Արտաքին տնտեսական կապերի բաժին
պետ՝ Մխիթարյան Արթուր

Մրցակցային գնումների նախապատրաստման և անցկացման բաժին
պետ՝ Խաչիկյան Անդրանիկ

Կադրերի և աշխատանքային հարաբերությունների բաժին
պետ՝ Համբարձումյան Ալինա

Փաստաթղթաշրջանառության կառավարման բաժին
պետ՝ Նաղաշյան Ժաննա

Հասարակայնության և զանգվածային լրատվության միջոցների հետ կապերի ծառայություն
պետ՝ Սարդարյան Շուշան

Կորպորատիվ պաշտպանության ծառայություն

Տնտեսական անվտանգության բաժին
ծառայության պետի տեղակալբաժնի պետ՝ Աթալյանց Միխայիլ

Գույքի պաշտպանության ապահովման բաժին
պետ՝ Մանուկյան Ալեքսան

Հիմնական ֆոնդերի վերանորոգման, շինարարության և վերակառուցման բաժին
պետ՝ Մարգարյան Վլադիմիր

Կապի, ավտոմատացման և չափագիտական ապահովման ծառայություն
պետ՝ Մկրտչյան Արթուր


LiveJournal Share Button