Գնումներ

24.05.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման մասին հայտարարություն հրավեր: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` «TG-2.2-24.05.21-002» №002 (ZIP, 172 ԿԲ)

07.05.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման մասին հայտարարություն հրավեր: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` «TG-2.3-07.05.21-001» №001 (ZIP, 6 ՄԲ)
05.05.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` «TG-2.2-02.04.21-010» № 010 (ZIP, 25 ԿԲ)

26.04.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է`«TG-2.2-01.04.21-011» № 011 (ZIP, 34 ԿԲ)

02.04.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման մասին հայտարարություն հրավեր: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` «TG-2.2-02.04.21-010» №10 (ZIP, 169 ԿԲ)

01.04.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման մասին հայտարարություն հրավեր: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` «TG-2.2-01.04.21-011» №11 (ZIP, 155 ԿԲ)

26.03.2021  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` «TG-2.2-25.02.21-008» № 8 (DOCX, 17 ԿԲ)

22.03.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` «TG-2.2-01.03.21-009» № 9 (ZIP, 12 ԿԲ)

18.03.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար էթիլմերկապտան (C2H2SH) (Օդորանտ) ձեռքբերման արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (ZIP, 12 ԿԲ)

12.03.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` «TG-2.3-17.02.21-002» №2 (DOCX, 15 ԿԲ)

11.03.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` «TG-2.1-17.02.21-003» №3 (ZIP, 37 ԿԲ)

05.03.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` «TG-2.2-22.02.21-007» №7 (ZIP, 22 ԿԲ)

01.03.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման մասին հայտարարություն հրավեր: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` «TG-2.2-01.03.21-009» №9 (ZIP, 139 ԿԲ)

01.03.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` «TG-2.2-25.02.21-008» №8 (ZIP, 22 ԿԲ)

25.02.2021  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-իկարիքների համար բաց առաջարկների հարցման մասին հայտարարություն հրավեր: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` «TG-2.2-25.02.21-008» №8 (ZIP, 158 ԿԲ)

22.02.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման մասին հայտարարություն: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է` №7/«TG-2.2-22.02.21-007» (ZIP, 638 ԿԲ)

17.02.2021 TG-2.1-17.02.201-003 «Գազպրոմ Արմենիա»ՓԲԸ«Տրանսգազ» ՍՊԸ կարիքների համար տրանսպորտային միջոցների և մեխանիզմների տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր (ZIP, 320 ԿԲ)

17.02.2021 TG-2.3-17.02.21-002 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ կարիքների համար ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխտանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր (ZIP, 3 ՄԲ)

12.02.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸի կարիքների համար անվադողերի ձեռքբերման վերաբերյալ կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (PDF, 180 ԿԲ)

12.02.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸի կարիքների համար անվադողերի ձեռքբերման վերաբերյալ կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (PDF, 186 ԿԲ)

10.02.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ 2021թ. մրցակցային գնումների (ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման) պլան փոփոխված №2 (XLSX, 55 ԿԲ)

02.02.2021 TG-2.2-14.01.21-003 ծրագրով՝ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար անվադողեր ձեռքբերման համար պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (ZIP, 30 ԿԲ)

25.01.2021 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար բաց առաջարկների հարցման մասին հայտարարություն: Բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրն է «TG-2.2-25.01.21-006» (RAR, 149 ԿԲ)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ 2021թ. մրցակցային գնումների (ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման) պլան փոփոխված №1 (XLSX, 55 ԿԲ)


«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար Սերվերի և օպերատիվ հիշողության սարքերի ձեռքբերման հրավեր — TG-2.2-17.06.20-106 (ZIP, 166 ԿԲ)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸի կարիքների համար Սերվերի և օպերատիվ հիշողության սարքերի ձեռքբերման հրավեր (ZIP, 164 ԿԲ)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ 2020թ. մրցակցային գնումների պլան (փոփոխված) (XLSX, 55 ԿԲ)

«Տրանսգազ» ՍՊԸ 2020թ. գնումների պլան (PDF, 3 ՄԲ)

«Տրանսգազ» ՍՊԸ 2020թ. գնումների փոփոխված պլան (PDF, 2 ՄԲ)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ կարիքների համար ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման վերաբերյալ կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (DOCX, 15 ԿԲ)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ կարիքների համար ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման վերաբերյալ կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (PDF, 47 ԿԲ)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի կարիքների համար մետաղական և շինարարական ապրանքների ձեռքբերման արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (PDF, 45 ԿԲ)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի աշխատակիցների կարիքների համար արտահագուստի, կոշիկի և անձնական պաշտպանության միջոցների ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (PDF, 48 ԿԲ)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի աշխատակիցների կարիքների համար արտահագուստի, կոշիկի և անձնական պաշտպանության միջոցների ձեռքբերման հրավեր (ZIP, 744 ԿԲ)