Գործունեության տեսակները

Բնական գազի ներկրում, բաշխում և իրացում

Բնական գազի փոխադրումն ու իրացումը Հայաստանի Հանրապետության ներքին շուկայում հանդիսանում է Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունը:

Բնական գազի պահեստավորում

Գազի տնտեսության առաջնահերթ խնդիրներից է Աբովյանի գազի ստորգետնյա պահեստ — կայանի արդյունավետ աշխատանքի ապահովումը: Կայանում պահեստավորվող գազն օգտագործվում է անխափան գազամատակարարման, ինչպես նաև գազի սեզոնային և պիկային տատանումների կառավարման նպատակով:

Գազի տնտեսության համակարգերի վերակառուցում

Գազի տնտեսության համակարգը ներառում է բարձր, միջին և ցածր ճնշման գազատարներ, գազաբաշխման կայաններ ու լրացուցիչ ինժեներական կառույցներ, որոնց միջոցով իրականացվում է բնական գազի փոխադրումն ու բաշխումը: Համակարգերի վերակառուցումն ու ընդլայնումը, ինչպես նաև արդիականացումը` նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, շարունակական ու ամենամյա միջոցառումների համալիր ծրագիր է:

Գազաէներգետիկ ծրագրեր

Ընկերության ռազմավարական նպատակն է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն տարածաշրջանային նշանակության գազաէներգետիկ ընկերություն դարձնելը` դինամիկ զարգացման, գործունեության դիվերսիֆիկացման և տարածաշրջանային գազաէներգետիկ ծրագրերում մասնակցության ճանապարհով:

Էլեկտրական էներգիայի արտադրություն և արտահանում

Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ էներգաբլոկը շահագործելով, Ընկերությունը լուրջ ծրագրեր ունի մասնաբաժին ապահովել էլեկտրաէներգիայի արտադրության շուկայում և ավելացնել էլեկտրաէներգիայի արտահանման ծավալները հարևան երկրներ: