12 դեկտեմբերի 2008

Հայաստանի դերը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում

Հայաստանի դերը Հարավային Կովկասիտարածաշրջանի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում (PDF, 231 ԿԲ)

Աղբյուր: «Նորավանք» 21-րդ դար տեղեկատվական-վերլուծական հանդես, № 4