Դեկտեմբեր ամսվա 3-րդ տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմությունը, Կկալ/մ3

I Ա-1 տարածք 8509
I Ա-2 տարածք 8410
I Ա-3 տարածք 8382
I Բ —1 տարածք 8127
I Բ-2 տարածք 8375
II Ա տարածք 7974
II Բ-1 տարածք 8125
II Բ-2 տարածք 7958

Տեղեկանք ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ (PDF, 40 ԿԲ)