Փետրվար ամսվա 1-ին տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմատվության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմատվությունը, Կկալ/մ3


I Ա-1 տարածք 8136
I Ա-2 տարածք 8199
I Բ տարածք 8149
II Ա տարածք 8121
II Բ-1 տարածք 8147
II Բ-2 տարածք 8034

Տեղեկանք ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ (PDF, 40 ԿԲ)