Ապրիլ ամսվա 2-րդ տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ջերմատվության միջին արժեքը

25 ապրիլի 2012, 00:00

Բնական գազի ստորին այրման ջերմատվությունը, Կկալ/մ3


I Ա տարածք 8312
II Ա տարածք 8127
II Բ տարած 8059

Տեղեկանք ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ (PDF, 40 ԿԲ)

LiveJournal Share Button