Ապրիլ ամսվա 1-ին տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ջերմատվության միջին արժեքը

14 ապրիլի 2012, 00:00

Բնական գազի ստորին այրման ջերմատվությունը, Կկալ/մ3


I Ա տարածք 8355
I Բ տարածք 8273
II Ա տարածք 8355
II Բ տարած 8063

Տեղեկանք ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ (PDF, 38 ԿԲ)
LiveJournal Share Button