2018 թվականի փետրվար ամսվա 1-ին տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմությունը, Կկալ/մ3 

I Ա —1 տարածք 8238 

I Ա-2 տարածք 8238 

I Ա-3 տարածք 8225 

I Ա-4 տարածք 8225 

I Բ-1 տարածք 8225 

I Բ-2 տարածք 8225 

I Բ-3 տարածք 8225 

II Ա տարածք 8094 

II Բ-1 տարածք 8073 

II Բ-2 տարածք 7994 

Տեղեկանք (PDF, 43 ԿԲ) ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ:

Չափումները կատարվել են ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից: