Հակավթարային ուսումնական վարժանքներ 27-ը մարտի 2018 թվական