Հակավթարային ուսումնական վարժանքներ 11-ը մարտի 2022 թվական