Արհեստակցական միություն

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ աշխատողների արհեստակցական միությունն ընդգրկում է 6 642 անդամ:

Միության կազմակերպչական կառուցվածքում ներկայացված են 15 գազաֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղ (ԳԳՄ), «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղ, 5 դուստր ընկերություններ:

Արհեստակցական միության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ Ղուլյան Մարատ:

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ աշխատողների արհեստակցական միության 15 անդամից բաղկացած կոմիտեն ընտրվել է 2012 թվականի հոկտեմբերի 22-ին «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ հաշվետու-ընտրական համաժողովում՝ 5 տարի ժամկետով:

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ աշխատողների արհեստակցական միության գործունեության հիմնական ուղղություններն են.

— արհմիության անդամների մասնագիտական, աշխատանքային և  սոցիալ-տնտեսական իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանություն,

—աշխատանքի համար առողջ և անվտանգ պայմանների ստեղծման նպաստում, աշխատանքի և  աշխատանքի պաշտպանության օրենսդրական դրույթների ապահովման հասարակական վերահսկողություն,

 — մասնակցություն «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ կոլեկտիվ պայմանագրերի մշակման և կնքման գործընթացներում, դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,

— մասնակցություն «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ աշխատողների և նրանց ընտանիքների անդամների առողջության պահպանմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքներում,

— սպորտի և ֆիզիկական կուլտուրայի զարգացման նպաստում: