Սոցիալական պատասխանատվություն

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ սոցիալական պատասխանատվությունը բխում է Ընկերության կայուն զարգացման քաղաքականությունից և նպատակ ունի գործող օրենսդրության սահմաններում կամավոր սոցիալական ներդրումներ իրականացնել մարդկային կապիտալում, շրջակա միջավայրի պահպանության և սոցիալական կողմնորոշում ունեցող ծրագրերում: