Կառավարման համակարգեր

Գազպրոմ Արմենիա» ընկերությունում ներդրված են որակի, աշխատանքի պաշտպանության ու առողջության պահպանման կառավարման համակարգերը, էկոլոգիական կառավարման համակարգը՝ համաձայն ԻՍՕ 9001 :2015, ԻՍՕ 14001:2015 և ԻՍՕ 45001:2018 ստանդարտների:

Ընկերությունը նպատակաուղղված է իր գործունեության շրջանակներում ապահովել սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, ինչպես նաև աշխատակիցների աշխատանքի պաշտպանությունն ու առողջության պահպանումը՝ հաշվի առնելով միջազգային փորձը: