Կառավարման համակարգեր

Գազպրոմ Արմենիա» ընկերությունում ներդրված են որակի, աշխատանքի պաշտպանության ու առողջության պահպանման կառավարման համակարգերը, էկոլոգիական կառավարման համակարգը՝ համաձայն ԻՍՕ 9001:2015, ԻՍՕ 14001:2015 և ԻՍՕ 45001:2018 ստանդարտների:

Ընկերությունը նպատակաուղղված է իր գործունեության շրջանակներում ապահովել սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, ինչպես նաև աշխատակիցների աշխատանքի պաշտպանությունն ու առողջության պահպանումը՝ հաշվի առնելով միջազգային փորձը:

ԻՍՕ 9001:2015 (PDF, 1 ՄԲ)

ԻՍՕ 45001:2018 (PDF, 1 ՄԲ)

ԻՍՕ 14001:2015 Հայտարարություն համապատասխանելիության մասին (ինքնահայտարարագիր) (PDF, 709 ԿԲ)

Որակի քաղաքականություն (PDF, 50 ԿԲ)

Աշխատանքի անվտանգության, առողջության պահպանման և հրդեհային ու ճանապարհային երթեվեկության անվտանգության քաղաքականություն (PDF, 56 ԿԲ)

Էկոլոգիական քաղաքականություն (PDF, 871 ԿԲ)
Էկոլոգիական նպատակներ 2023–2025թթ (PDF, 567 ԿԲ)
Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ծրագիր 2023–2025թթ (PDF, 855 ԿԲ)