ՀՀ Օրենքներ

5.03.2001 թ. «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ Օրենքը (ռուսերեն)