Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ

«Ավտոգազ» ՍՊԸ

տնօրեն՝ Սարգսյան Գուրգեն

հասցե` 0091, ՀՀ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ. 43

+374 10 29-48-60 

Գործունեության հիմնական տեսակներն են՝

 • Սեղմված բնական գազի ընդունում և իրացում,
 • բնական սեղմված գազի ավտոգազալցավորման կայանների տեխնիկական շահագործում, ընթացիկ վերանորոգում և անվտանգ սպասարկում, թողարկման և կարգաբերման աշխատանքներ,
 • ավտոմեքենաները բնական սեղմված գազով /որպես շարժիչային վառելիք/ լցավորում,
 • ավտոմեքենաների գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրում, փորձարկում, կարգաբերում, նորոգում, վկայագրում,
 • ԱԳԼՃԿ-երի սպասարկող անձնակազմերի, գազով սարքավորված ավտոմեքենաների վարող վարորդների ուսուցում և գիտելիքների ստուգում,
 • գազաբալոնային սարքավորումները տեղադրող և փորձարկող մասնագետների ուսուցում,
 • պայմանագրային հիմունքներով իրականացվում է տեխնիկական աուդիտ մասնավոր ԱԳԼՃԿ-ներին:
 • Ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով չարգելված տնտեսական գործունեության այլ տեսակներ:

«Տրանսգազ» ՍՊԸ

տնօրեն` Գարեգին Առաքելյան

հասցե՝ 2228, ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Վերին Պտղնի 6-րդ փողոց 1 
+374 10 29-48-20 

Գործունեության հիմնական տեսակներն են՝

 • Բնական գազի տեղափոխում,
 • տեղափոխվող եւ պահեստավորվող բնական գազի հաշվառում,
 • գազի ստորգետնյա պահեստարաններում բնական գազի ներմղում, պահեստավորում եւ բացթողում:
 • Ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով չարգելված տնտեսական գործունեության այլ տեսակներ:

«Բութան» ՍՊԸ

տնօրեն՝ Ասլանյան Հրաչյա

հասցե` 2226, ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ.Վերին Պտղնի
(+374 10) 29 47 74

Գործունեության հիմնական տեսակներն են՝

 • հեղուկ գազի ընդունում, պահեստավորում, տեղափոխում եւ իրացում,
 • հեղուկ գազի բալոնների վերանորոգում եւ վկայագրման աշխատանքների իրականացում,
 • գազալիցքավորման կայանների սարքավորումների շահագործում, ընթացիկ վերանորոգում եւ կարգաբերում,
 • բութանաօդային խառնուրդի արտադրություն:
 • Ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով չարգելված տնտեսական գործունեության այլ տեսակներ:

«Արմավիրի գազմաշ» ՍՊԸ

տնօրենՄեջլումյան Կարեն

հասցե` 0904, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Արմավիր, 5-րդ փողոց, տուն
(+374 237) 2 06 34, (+374 237) 2 10 65
www.armavirigazmash.am

Գործունեության հիմնական տեսակներն են՝

 • Մեքենաշինական արտադրանքի արտադրություն,
 • մետաղյա, պլասմասսայի եւ փայտյա իրերի արտադրություն,
 • գազի սարքերի եւ սարքավորումների արտադրություն,
 • կենցաղային եւ արդյունաբերական նշանակության սարքավորումների արտադրություն:
 • Ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով չարգելված տնտեսական գործունեության այլ տեսակներ:

«Կորպորատիվ տեխնոլոգիական կապի միջոցների և համակարգերի շահագործում և սպասարկում» ՍՊԸ

տնօրեն՝ Մկրտչյան Արթուր


հասցե` 0091, ՀՀ, ք.Երևան, Թբիլիսյան խճ. 43, հեռ.29-49-94

Գործունեության հիմնական տեսակներն են՝

 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸի տեխնոլոգիական կապի ցանցի սարքավորումների շահագործում եւ սպասարկում;
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸի, նրա դուստր ընկերությունների, մասնաճյուղերի եւ հիմնարկների կապի հանգույցների կապիտալ շինարարություն: