Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ


«Տրանսգազ» ՍՊԸ

Տնօրեն` Գառնիկ Մովսիսյան

Հասցե՝ ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Վերին Պտղնի, 2228, 6-րդ փողոց 1 

Հեռախոս՝ (+374 10) 29-48-20 

Էլեկտրոնային հասցե՝ transgaz@gazpromarmenia.am

Գործունեության հիմնական տեսակներն են՝

 • բնական գազի տեղափոխում,
 • տեղափոխվող եւ պահեստավորվող բնական գազի հաշվառում,
 • գազի ստորգետնյա պահեստարաններում բնական գազի ներմղում, պահեստավորում եւ բացթողում,
 • Ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով չարգելված տնտեսական գործունեության այլ տեսակներ:«Էյ-Ի-Ջի-Սերվիս»

ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Նալբանդյան Արման

ՀասցեՀՀ, ք.Երևան, 0021, Ադոնցի 10,

Հեռախոս՝ (+374 10) 20-94-60


Գործունեության հիմնական տեսակներն են՝

— Բնական գազ օգտագործող բնակիչ-բաժանորդների ներտնային գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցում:

— Բնական գազը կենցաղային նպատակով օգտագործող բաժանորդ-կազմակերպությունների գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցում:

— Բնական գազը ոչ կենցաղային (արտադրական) նպատակով օգտագործող բաժանորդ-կազմակերպությունների գազասպառման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցում:

— Կաթսայական ագրեգատների վերանորոգում, այրման պրոցեսի կարգաբերում:

— Վթարային ազդանշանիչ սարքերի և անջատիչ կափույրների սպասարկում (այդ թվում՝ վերանորոգում, կարգաբերում)՝ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ պատվերով։«Արմավիրի գազմաշ» ՍՊԸ

Տնօրեն` Եղիազարյան Գուրգեն

ՀասցեՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, 0904, 5-րդ փողոց, տուն

Հեռախոս՝ (0237) 2-06-34, 2-10-65

Գործունեության հիմնական տեսակներն են՝

 • մեքենաշինական արտադրանքի արտադրություն,
 • մետաղյա, պլասմասսայի եւ փայտյա իրերի արտադրություն,
 • գազի սարքերի եւ սարքավորումների արտադրություն,
 • կենցաղային եւ արդյունաբերական նշանակության սարքավորումների արտադրություն,
 • Ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով չարգելված տնտեսական գործունեության այլ տեսակներ:«Ավտոգազ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Սարգսյան Գուրգեն

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0019, Թբիլիսյան խճ. 43

Հեռախոս՝ (+374 10) 29-48-60 

Գործունեության հիմնական տեսակներն են՝

 • սեղմված բնական գազի ընդունում և իրացում,
 • բնական սեղմված գազի ավտոգազալցավորման կայանների տեխնիկական շահագործում, ընթացիկ վերանորոգում և անվտանգ սպասարկում, թողարկման և կարգաբերման աշխատանքներ,
 • ավտոմեքենաները բնական սեղմված գազով /որպես շարժիչային վառելիք/ լցավորում,
 • ավտոմեքենաների գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրում, փորձարկում, կարգաբերում, նորոգում, վկայագրում,
 • ԱԳԼՃԿ-երի սպասարկող անձնակազմերի, գազով սարքավորված ավտոմեքենաների վարող վարորդների ուսուցում և գիտելիքների ստուգում,
 • գազաբալոնային սարքավորումները տեղադրող և փորձարկող մասնագետների ուսուցում,
 • պայմանագրային հիմունքներով իրականացվում է տեխնիկական աուդիտ մասնավոր ԱԳԼՃԿ-ներին,
 • Ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով չարգելված տնտեսական գործունեության այլ տեսակներ:


«Բութան» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ասլանյան Հրաչյա

ՀասցեՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Վերին Պտղնի, 2226

Գործունեության հիմնական տեսակներն են՝

 • հեղուկ գազի ընդունում, պահեստավորում, տեղափոխում եւ իրացում,
 • հեղուկ գազի բալոնների վերանորոգում եւ վկայագրման աշխատանքների իրականացում,
 • գազալիցքավորման կայանների սարքավորումների շահագործում, ընթացիկ վերանորոգում եւ կարգաբերում,
 • բութանաօդային խառնուրդի արտադրություն,
 • Ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով չարգելված տնտեսական գործունեության այլ տեսակներ:«Կորպորատիվ տեխնոլոգիական կապի միջոցների և համակարգերի շահագործում և սպասարկում» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Մկրտչյան Արթուր

ՀասցեՀՀ, ք.Երևան, 0091, Թբիլիսյան խճ. 43,

Հեռախոս՝ (+374 10) 29-49-94

Գործունեության հիմնական տեսակներն են՝

 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի տեխնոլոգիական կապի ցանցի սարքավորումների շահագործում եւ սպասարկում,
 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի, նրա դուստր ընկերությունների, մասնաճյուղերի եւ հիմնարկների կապի հանգույցների կապիտալ շինարարություն: