«Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկ

«Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկ

Տնօրեն՝ Ալեքսանդր Գրիգորյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, 0052, Ծարավ Աղբյուր 55/25
Հեռախոս՝ (+374 12) 62-06-20

Կայք՝ www.gaus.am