«Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկ

«Ուսումնա-սպորտային համալիր» հիմնարկ

տնօրեն Ալեքսանդր Գրիգորյան
հասցե՝ ք.Երևան, Ծարավ Աղբյուր 55/25
հեռ.՝ 012 62-06-20

www.gaus.am