«Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղ

«Ինժեներական կենտրոն»

Տնօրեն՝ Խաչիկ Թադևոսյան

(+374 10) 29-49-19 
հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0091, Թբիլիսյան խճ. 43

Չափագիտական վարչություն

(+374 10) 29-48-69

Նախագծահետազոտական բաժին

(+374 10) 29-49-34

Գազատարների էլեկտրաքիմիական պաշտպանության վարչություն

(+374 10) 28-47-98

Էներգաջերմամատակարարման ծառայություն

(+374 10) 29-47-32

Գազասարքավորումների վերանորոգման, տեղակայման և կարգաբերման ծառայություն

(+374 10) 29-49-66

Ուսումնատեխնիկական կենտրոն

(+374 10) 29-48-63