«Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղ


Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0091,
Թբիլիսյան խճ. 43

Տնօրեն

Արթուր Խաչատուրյան

(+374 10) 29-49-19

Տնօրենի տեղակալ-գլխավոր ճարտարագետՀովհաննես Իսպիրյան

(+374 10) 29-47-80
Տնօրենի տեղակալ արտադրական գծովՄկրտիչ Գրիգորյան

(+374 10) 29-47-98
Տնօրենի տեղակալ-շինարարության հսկողության ծառայության պետԱրսեն Փալիկյան


(+374 10) 29-49-30


Հաշվապահություն

(+374 10) 29-48-64

Կադրերի և աշխատանքային հարաբերությունների բաժին

(+374 10) 29-49-20

Պլանա-տնտեսագիտական բաժին

(+374 10) 29-49-63

Փաստաթղթաշրջանառության կառավարման բաժին

(+374 10) 29-49-40
Միջավայրի ֆիզիկա-քիմիական չափումների լաբորատորիա

(+374 10) 29-47-66
Գազասարքավորումների վերանորոգման, տեղակայման և կարգաբերման ծառայություն

(+374 10) 29-49-66

Ուսումնա-տեխնիկական կենտրոն

(+374 10) 29-48-63

Նախագծա-հետազոտական բաժին

(+374 10) 29-49-45

Գազափոխադրման համակարգի տեխնիկական վիճակի և ամբողջականության կառավարման ծառայություն (+374 10) 29-48-57
Էներգաջերմամատակարարման ծառայություն

(+374 10) 29-47-32

Չափագիտական և գազի կորուստների մոնիտորինգի լաբորատորիա

(+374 10) 29-48-69
Էլեկտրաքիմիական պաշտպանության կայանների շահագործման ծառայություն

(+374 10) 29-48-57
Շինարարության հսկողության ծառայություն

(+374 10) 29-48-86
(+374 10) 29-48-50

Դաշտային-փորձարարական լաբորատորիա

(+374 10) 29-47-92

Ախտորոշիչ հետազոտման ծառայություն

(+374 10) 29-48-45
Ավտոտրանսպորտային ծառայություն(+374 10) 29-49-60