«Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղ

«Ինժեներական կենտրոն»

տնօրեն՝ Ռաֆայել Նազարյան,

+374 10 29-49-19 
հասցե` ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ. 43

Չափագիտական վարչություն

+374 10 29-48-69

Նախագծահետազոտական բաժին

+374 10 29-49-34

Գազատարների էլեկտրաքիմիական պաշտպանության վարչություն

+374 10 28-47-98

Էներգաջերմամատակարարման ծառայություն

+374 10 29-47-32

Գազասարքավորումների վերանորոգման, տեղակայման և կարգաբերման ծառայություն

+374 10 29-49-66

Ուսումնատեխնիկական կենտրոն

+374 10 29-48-63