Հաշվետվություններ

Տարեկան հաշվետվություն

2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան` համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 2 ՄԲ)
2021թ.համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 2 ՄԲ)
2021թ. ֆինանսական հաշվետվություն (PDF, 6 ՄԲ)
2020թ.համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 973 ԿԲ)
2020թ. ֆինանսական հաշվետվություն (PDF, 5 ՄԲ)
2019թ.համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 1 ՄԲ)
2019թ. ֆինանսական հաշվետվություն (PDF, 5 ՄԲ)
2018թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 392 ԿԲ)
2017թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ եւ անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 9 ՄԲ)
2016թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ եւ անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 344 ԿԲ)
2015թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ եւ անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 172 ԿԲ)
2014թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ եւ անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 186 ԿԲ)
2013թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ եւ անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 2 ՄԲ)
2012թ.համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ եւ անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 655 ԿԲ)
2011թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ եւ անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 904 ԿԲ)
2010թ. տարեկան հաշվետվություն (PDF, 812 ԿԲ)

կից փաստաթղթեր 1 (XLS, 52 ԿԲ). 2 (XLS, 42 ԿԲ).3 (XLS, 41 ԿԲ).4 (XLS, 72 ԿԲ).5 (XLS, 186 ԿԲ).

2010թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ եւ անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 4 ՄԲ)

2009թ. տարեկան հաշվետվություն (PDF, 299 ԿԲ)

2009թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ եւ անկախ աուդիտորական եզրակացություն (PDF, 6 ՄԲ)

2009 թվականին «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ կոցմից հրապարակված տեղեկությունների ցանկ (PDF, 69 ԿԲ)

2008թ. տարեկան հաշվետվություն (PDF, 1 ՄԲ)

կից փաստաթղթեր 1 (XLS, 52 ԿԲ). 2 (XLS, 42 ԿԲ).3 (XLS, 41 ԿԲ).4 (XLS, 72 ԿԲ).5 (XLS, 186 ԿԲ).6 (DOC, 23 ԿԲ).

2008թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություն (PDF, 1 ՄԲ)

2007թ. տարեկան հաշվետվություն (PDF, 397 ԿԲ)

կից փաստաթղթեր 1 (XLS, 59 ԿԲ).2 (XLS, 48 ԿԲ).3 (XLS, 46 ԿԲ).4 (XLS, 75 ԿԲ).5 (XLS, 190 ԿԲ).


2007թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություն (PDF, 1 ՄԲ)

2006թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություն (PDF, 5 ՄԲ)


Միջանկյալ հաշվետվություն

2010թ. միջանկյալ հաշվետվություն (PDF, 261 ԿԲ)

կից փաստաթղթեր 1 (XLS, 52 ԿԲ).2 (XLS, 42 ԿԲ).3 (XLS, 41 ԿԲ).4 (XLS, 72 ԿԲ).5 (XLS, 186 ԿԲ).

2009թ. միջանկյալ հաշվետվություն (PDF, 447 ԿԲ)


Էական փաստեր և տեղեկություններ

ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ Վարչության նախագահ-Գլխավոր տնօրենի և Վարչության անդամների նշանակման մասին (PDF, 5 ՄԲ)

ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ Գլխավոր տնօրենի տեղակալի նշանակման մասին (PDF, 26 ԿԲ)

ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ Վարչության նախագահ-Գլխավոր տնօրենի փոփոխության մասին (PDF, 39 ԿԲ)

«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ Կանոնադրության փոփոխություններ և լրացումներ N 1–2010 (PDF, 657 ԿԲ)


«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ եւ «Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ միջև կնքված վարկային համաձայնագրի մասին (PDF, 37 ԿԲ)

«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ և «Գազպրոմբանկ» ԲԲԸ միջև 26.10.2009թ. կնքված երկարաժամկետ վարկային համաձայնագրի մասին (PDF, 38 ԿԲ)

ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ միջև 16.10.2009թ. կնքված վարկային պայմանագրի մասին (PDF, 40 ԿԲ)

«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների մասին (PDF, 5 ՄԲ)

22.06.2009թ. տեղի ունեցած «ՀայՈուսգազարդ» ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի մասին (PDF, 5 ՄԲ)

«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ և KfW բանկային խմբի միջև 10.06.2009թ. կնքված երկարաժամկետ փոխառության համաձայնագրի մասին (PDF, 38 ԿԲ)

«Գազպրոմ» ԲԲԸ —ի կողմից «Իտերա Ինթերնեյշնլ էներջի» ՍՊԸ-ին պատկանող «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ բաժնետոմսերի ձեռք բերման մասին (PDF, 22 ԿԲ)

«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի դատական գործրնթացներին մասնակցության մասին (PDF, 188 ԿԲ)

«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ և «էլիտ Գրուպ» ՓԲԸ միջև կնքված բնակելի տարածքի առուվաճառքի նախնական պայմանագրի մասին (PDF, 552 ԿԲ)