«Հրազդան-5» հիմնարկ

Տնօրեն՝ Ռուբեն Վարդանյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Հրազդան, 2301,Գործարանային 1
Հեռախոս՝ (+374 10) 29-41-49