Գնումների ընթացքը

Ավարտման ամսաթիվ

Գնման եղանակ:

Գնման առարկան:

Պատվիրատու:

Կազմակերպիչ:

Ավարտման ամսաթիվ
հայտերի ընդունում

Համար, գնման անվանումը, եղանակը և առարկան

Պատվիրատու

Կազմակերպիչ