Գնումների ընթացքը

Ավարտման ամսաթիվ

Գնման եղանակ`

Գնման առարկան`

Պատվիրատու`

Կազմակերպիչ`

Ավարտման ամսաթիվ
հայտերի ընդունում

Համար, գնման անվանումը, եղանակը և առարկան

Պատվիրատու

Կազմակերպիչ