Ղեկավարություն

Ընկերության կառավարման մարմիններն են.

  • Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը
  • Ընկերության Տնօրենների խորհուրդը
Ընկերության գործադիր մարմիններ են.
  • Ընկերության Վարչությունը
  • Գլխավոր տնօրենը