ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումներ

№ 214-Ա 30.06.2023
ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1-Ի №82-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (PDF, 1 ՄԲ)

№ 213-Ա 30.06.2023
ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1-Ի №81-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (PDF, 988 ԿԲ)

№ 537-Ն 14.12.2022

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 5-Ի N176-Ն ԵՎ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի N383-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (PDF, 424 ԿԲ)

№ 536-Ն 14.12.2022

№ 83-Ն 01.03.2022
«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 19-Ի №221Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (PDF, 6 ՄԲ)

№ 82-Ա 01.03.2022
ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 19-Ի №220Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (PDF, 3 ՄԲ)

№ 81-Ա 01.03.2022
ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 19-Ի №219Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (PDF, 3 ՄԲ)

№ 439-Ն 09.12.2020

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի n 95-նորոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (PDF, 101 ԿԲ)

№ 221 Ա 19.06.2020

«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 25-ի №333Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (PDF, 109 ԿԲ)

..Ա 19.06.2020

Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման, բնական գազի բաշխման սակագների սահմանման և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի մայիսի 31-ի №138Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (PDF, 49 ԿԲ)

..Ա 19.06.2020

Բնական գազի փոխադրման սակագնի սահմանման և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի մայիսի 31-ի №137Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (PDF, 48 ԿԲ)

..Ա 12.02.2020

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի №95ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (PDF, 110 ԿԲ)

..Ա 25.12.2019
Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի դեկտեմբերի 24-ի №95Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (PDF, 81 ԿԲ)

..Ա 25.12.2019
«
Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության 2019–2021 թվականների ներդրումային ծրագրի ճշգրտումներին համաձայնություն տալու մասին (PDF, 183 ԿԲ)

..Ա 18.12.2019
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության 2020–2024 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի №713Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (PDF, 72 ԿԲ)

..Ա 18.09.2019
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության գազամատակարարման համակարգի օպերատորի №0110 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին (PDF, 67 ԿԲ)

..Ա 18.09.2019
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության «Տրանսգազ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բնական գազի փոխադրման №0111 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին (PDF, 68 ԿԲ)

..Ա 18.09.2019
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության գազամատակարարման համակարգի օպերատորի №0110 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին (PDF, 68 ԿԲ)

..Ա 14.12.2018
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության 2019–2021 թթ. ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին (PDF, 544 ԿԲ)

№435-Ն 30.11.2018
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի№95ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (PDF, 115 ԿԲ)

№...Ա 13.12.2017
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 2018–2020 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի դեկտեմբերի 14-ի №401Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (PDF, 423 ԿԲ)

№ 416Ա 21.12.2016
Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի դեկտեմբերի 24-ի № 95Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (PDF, 64 ԿԲ)

№ 401Ա 14.12.2016
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 2017–2019 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի հունվարի 27-ի №9Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (PDF, 352 ԿԲ)

№ 400Ա 14.12.2016
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 2016–2018 թվականների ներդրումային ծրագրի 2016 թվականի ճշգրտումներին համաձայնություն տալու մասին (PDF, 521 ԿԲ)

№ 333Ն 25.11.2016
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագները սահմանելուև Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի մայիսի 31-ի №139ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (PDF, 68 ԿԲ)

№ 139Ն 31.05.2016
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների սահմանման և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի հունիսի 7-ի №190Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (PDF, 287 ԿԲ)

№9Ա 27.01.2016
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության 2016–2018 թթ. ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին (PDF, 424 ԿԲ)

№324Ն 16.09.2015
Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի № 95ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին (PDF, 2 ՄԲ)

№ 23.09.2015
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության Հայաստանի Հանրապետությունում բնական գազի բաշխման 0109 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին

№ 23.09.2015
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայության 0110 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին

№ 23.09.2015
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության «Տրանսգազ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բնական գազի փոխադրման 0111 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին

№ 23.09.2015 
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության Վրաստանի Հանրապետություն էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտահանման ԼԷ 0559 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին

№ 181-Ա 26.02.2015
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերությանը վճարման ենթակա` Հայաստանի Հանրապետությունում անապահով ընտանիքներին մատակարարված բնական գազի համար տրվող մասնակի փոխհատուցման մասին (PDF, 51 ԿԲ)

№ 4.02.2015
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության «Հրազդան-5» կայանի 2015 թվականի ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին (PDF, 221 ԿԲ)

№ 460Ա 17.12.2014
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության № 0102 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին (PDF, 41 ԿԲ)

№ 383Ն 15.10.2014
Բնական գազի մատակարարման (մատակարար-բաժանորդ /բնակիչ/) պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին (PDF, 267 ԿԲ)

№ 30.07.2014
Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի №95ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին (PDF, 69 ԿԲ)

18.12.2013
Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի № 95ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին (PDF, 69 ԿԲ)

№ 18.12.2013
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2014–2016 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին (PDF, 399 ԿԲ)

№ 18.12.2013
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Տրանսգազ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերը հաստատելու մասին (PDF, 288 ԿԲ)

№ 18.12.2013
Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի № 95ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին (PDF, 147 ԿԲ)

№ 426 Ա 4.12.2013
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2013 թվականի ճշգրտված ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին (PDF, 60 ԿԲ)

№ …Ն …2013
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության բնական գազի բաշխման n0109 եվ գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայության 0110 լիցենզիաների գործողության ժամկետները երկարաձգելու մասին (PDF, 104 ԿԲ)

№ …Ն …2013
«Տրանսգազ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բնական գազի փոխադրման 0111 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին (PDF, 87 ԿԲ)

№ 190Ն 07.06.2013
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների սահմանման մասին (PDF, 47 ԿԲ)

№ 574 Ա 26.12.2012
«ՀայՈուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2013–2015 թթ. ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին (PDF, 603 ԿԲ)

№ 516Ն 12.12.2012
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից բնակչության ներտնային և ԲԲՇերում գտնվող կազմակերպությունների գազասպառման համակարգերի տեխ. սպասարկման ծառայության վճարը սահմանելու մասին (PDF, 67 ԿԲ)

№ 451_Ն 14.11.2012
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի № 95ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (PDF, 83 ԿԲ)

№ 296_A 25.07.2012
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողների դիմումբողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման կարգը հաստատելու մասին (PDF, 66 ԿԲ)

№ 292_A 25.07.2012
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողների սպասարկման որակի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման կարգը հաստատելու մասին (PDF, 86 ԿԲ)

№ 247_A 04.07.2012
Հայաստանի Հանրապետության բնական մենաշնորհների կարգավորման հանձնաժողովի 2003 թվականի սեպտեմբերի 22-ի 57ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (PDF, 66 ԿԲ)

№ 246_A 04.07.2012
Հայաստանի Հանրապետության բնական մենաշնորհների կարգավորման հանձնաժողովի 2003 թվականի սեպտեմբերի 22-ի 56ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (PDF, 67 ԿԲ)

№ 184_A 23.05.12
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Կորպորատիվ տեխնոլոգիական կապի միջոցների և համակարգերի շահագործում եվ սպասարկում» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ձայնային ծառայությունների մատուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին (PDF, 68 ԿԲ)

№ 146_A 02.05.2012
Առևտրային հաշվառքի սարքի խախտման դեպքում «ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից կատարված վերահաշվարկների և հաշվարկված տույժերի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման կարգը հաստատելու մասին (PDF, 85 ԿԲ)

№ 102_A 28.03.2012
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության «կորպորատիվ տեխնոլոգիական կապի միջոցների և համակարգերի շահագործում և սպասարկում» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին (PDF, 69 ԿԲ)

№ 595_A 21.12.2011
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2012–2014 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին (PDF, 74 ԿԲ)

№...Ա 28.12.11
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը շոգեգազային ցիկլով էլեկտրական էներգիա արտադրող «Հրազդան—5» կայանում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին (PDF, 159 ԿԲ)

№...Ա 28.12.2011
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության բնական գազի ներկրման 0102 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին (PDF, 103 ԿԲ)

№ 411ն 07.09.2011
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի № 95ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին (PDF, 131 ԿԲ)

№ …Ն …2011
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության բնական գազի բաշխման 0109 և գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայության 0110 լիցենզիաների գործողության ժամկետները երկարաձգելու մասին (PDF, 118 ԿԲ)

№ …Ն …2011
«Տրանսգազ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բնական գազի փոխադրման 0111 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին (PDF, 80 ԿԲ)

№ 217Ն 04.05.11
Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի № 95ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին (PDF, 79 ԿԲ)

№...Ա 22.12.10
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության բնական գազի ներկրման 0102 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին (PDF, 159 ԿԲ)

№...Ա 21.12.10
ՌՌԳ/կ—149 և ՌՌԳ/կ—150/1 թույլտվությունները վերաձեվակերպելոի և դրանց գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին (PDF, 290 ԿԲ)

№ 257_Ա 21.05.10
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2010–2012 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին (PDF, 81 ԿԲ)

№ 54Ն 26.02.10
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների սահմանման մասին (PDF, 100 ԿԲ)

№...Ա 16.12.09
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության բնական գազի ներկրման 0102 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին (PDF, 82 ԿԲ)

№ Ա 30.06.09
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2009–2011 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին (PDF, 89 ԿԲ)

№ 65Ն 27.02.09
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների սահմանման մասին (PDF, 136 ԿԲ)

№ 355-Ա 13.03.08
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում Հայաստանի Հանրապետության բաժնեմասի ավելացմանն ուղղված միջոցառումների մասին (PDF, 68 ԿԲ)

№ 97Ա 07.03.08
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2008–2010 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին (PDF, 80 ԿԲ)

№ 63Ա 15.02.08
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը ավելացնելու նպատակով տեղաբաշխվող լրացուցիչ սովորական անվանական բաժնետոմսերը «Գազպրոմ» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից ձեռք բերելու թույլտվություն տալու մասին (PDF, 84 ԿԲ)

№ 135Ա 30.03.07
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի հոկտեմբերի 5-ի № 121ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին (PDF, 92 ԿԲ)

№ 85Ա 12.03.07
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2007–2009 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին (PDF, 71 ԿԲ)

№ 40Ա 09.02.07
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ռադիոհաճախականությունների օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին (PDF, 69 ԿԲ)

№ 298 Ն 29.11.06
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների սահմանման մասին (PDF, 58 ԿԲ)

№ 31Ա 10.03.06
Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման և բնական գազի բաշխման սակագների սահմանման մասին (PDF, 54 ԿԲ)

№ 30Ա 10.03.06
Բնական գազի փոխադրման սակագնի սահմանման մասին (PDF, 53 ԿԲ)

№ 29Ն 10.03.06
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների սահմանման մասին (PDF, 55 ԿԲ)

№ 15Ա 7.02.06
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության ներկայացրած՝ բնակիչբաժանորդների կողմից գազամատակարարման համար վճարվող կանխավճարի մեծությանը համաձայնություն տալու մասին (PDF, 52 ԿԲ)

№ 9Ն 20.01.06
Բնական գազի մատակարարման (մատակարարոչ կենցաղային սպառում ունեցող բաժանորդ) պայմանագրի օրինակելի ձեվը հաստատելու մասին (PDF, 57 ԿԲ)

№ 8Ն 20.01.06
Բազմաբնակարան շենքում գործող բաժանորդի և կենցաղային սպառում ունեցող բաժանորդի բնական գազի մատակարարման (մատակարարբաժանորդ (կազմակերպություն) պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին (PDF, 55 ԿԲ)

№ 95Ն 08.07.05
Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելոի մասին (PDF, 65 ԿԲ)

ԳՄՕԿը լրացումներով և փոփոխություններով (PDF, 262 ԿԲ)