Ղեկավարություն

Վարչական ապարատ

Տնօրեն

Առաքելյան Գարեգին

(+374 10) 29-48-20

transgaz@gazpromarmenia.am

a.mghdesyan@transgaz.am

Տնօրենի տեղակալգլխավոր ճարտարագետ

Թոմակյան Հարություն

(+374 10) 29-48-31 

(+374 10) 29-48-27

Տնօրենի տեղակալ էկոնոմիկայի և ֆինանսների գծով

Ավետիքյան Սամվել

(+374 10) 29-48-24

Տնօրենի տեղակալ շահագործման գծով

Հակոբյան Դավիթ

(+374 10) 29-48-39

(+374 10) 29-48-21