Ընկերության կառավարումը

Համաձայն Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքի և «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Արմավիրի գազմաշ Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերության կանոնադրությանը Ընկերության կառավարման մարմիններն են հանդիսանում ընդհանուր ժողովը, խորհուրդը և գործադիր մարմինը (տնօրենը):

Ընկերության բարձրագույն մարմին է հանդիսանում ընդհանուր ժողովը: Մեկ մասնակցով գործունեության ընթացքում Ընկերության ընդհանուր ժողովի իրավասությանը վերաբերվող հարցերի կապակցությամբ որոշումներն ընդունվում են Մասնակցի կողմից միանձնյա և ձևակերպվում են գրավոր կերպով:

Խորհուրդն իրականացնում է Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը, բացառությամբ այն հարցերի, որոնք Օրենքով և ընկերության կանոնադրությամբ վերապահված են ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությանը:

Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է տնօրենը, որը ընտրվում է ընդհանուր ժողովի կողմից` խորհրդի ներկայությամբ, աշխատանքային պայմանագրով սահմանված ժամկետով և գործում է Մասնակցի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա: Տնօրենը լուծում է Ընկերության գործունեության բոլոր հարցերը, բացի Մասնակցի ընդհանուր ժողովի և խորհուրդի բացառիկ իրավասությանը վերաբերող հարցերից:

Ընկերության խորհրդի անդամներ են հանդիսանում.

1. Հակոբյան Աշոտ Ռոբերտի- «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ, Գլխավոր տնօրենի տեղակալ-գլխավոր ճարտարագետ,

2. Մեջլումյան Կարեն Վարդանի- «Արմավիրի Գազմաշ» ՍՊԸ տնօրեն,

3. Սարգսյան Հրաչյա Ավետիսի- «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ տեխնիկական բաժնի պետ,

4. Գյուլումյան Բորիս Հակոբի- «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ ֆինանսական բաժնի պետ,

5. Գաբրիելյան Արտաշես Վարդանի- «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Զարգացման ներդրումային ծրագրերի բաժնի պետ: