Էներգախնայողություն և նոր տեխնոլոգիաներ

2020 թվականի ապրիլ ամսից գործարկվել է 200 կՎ տ/ժ հզորությամբ ֆոտովոլտային կայան, որի շնորհիվ արդյունավետ ձևով տնտեսվում է ֆինանսական միջոցները էներգո համակաարգում: