Այրման ստորին ջերմության միջին արժեքները

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղի «Միջավայրի ֆիզիկաքիմիական չափումների լաբորատորիա» փորձարկման լաբորատորիան հավատարմագրվել է ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության «Հավատարմագրման ազգային մարմին» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից և ստացել է հավատարմագրման վկայագիր։
Լաբորատորիայի գործունեությունը համապատասխանում է ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025–2019 ստանդարտին և իրավասու է իրականացնել աշխատանքներ հավատարմագրման հետևյալ ոլորտում.
Բնական այրվող գազեր արդյունաբերական և կոմունալ-կենցաղային նշանակության

 — Նմուշառում

Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների որոշում.
 — այրման ստորին ջերմություն
 — Վոբբեի թիվ
 — խտություն
 — ծծմբաջրածնի զանգվածային խտություն
 — մերկապտանային ծծմբի զանգվածային խտություն
 — թթվածնի ծավալային բաժին
 — մեխանիկական խառնուկների զանգվածային խտություն