Սեպտեմբեր ամսվա 3-րդ տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմատվության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմատվությունը, Կկալ/մ3


I Ա տարածք 8137
I Բ-1 տարածք 8096
I Բ-2 տարածք 8137
II Ա տարածք 8137
II Բ տարածք 8051