Մայիս ամսվա 2-րդ տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ջերմության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմությունը, Կկալ/մ3


I Ա-1 տարածք 8324
I Ա-2 տարածք 8307
I Ա-3 տարածք 8326
I Բ տարածք 8216
II տարածք 8001

Տեղեկանք ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ (PDF, 39 ԿԲ)