2017 թվականի դեկտեմբեր ամսվա 3-րդ տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմությունը, Կկալ/մ3

Ա—1ա տարածք 8269

Ա—1բ տարածք 8269

Ա—2 տարածք 8269

Ա—3 տարածք 8248

Ա—4 տարածք 8248

Բ—1 տարածք 8248

Բ—2 տարածք 8263

Բ—3 տարածք 8263

Բ—4 տարածք 8263

II Ա տարածք 8047

II Բ—1ա տարածք 8248

II Բ—1բ տարածք 8248

II Բ—1գ տարածք 8248

II Բ—2 տարածք 8047

II Բ—3 տարածք 8047

Տեղեկանք ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ

Չափումները կատարվել են ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸի կողմից: