2018 թվականի նոյեմբեր ամսվա 1-ին տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմությունը, Կկալ/մ

I Ա-1 տարածք 8183 

I Ա-2 տարածք 8178 

I Ա-3ա-1 տարածք 8180 

I Ա-3ա-2 տարածք 8180 

I Ա-3բ տարածք 8180 

I Ա-4 տարածք 8180 

I Բ-1 տարածք 8109 

I Բ-2 տարածք 8109 

I Բ-3ա տարածք 8178 

I Բ-3բ տարածք 8178 

I Բ-4 տարածք 8178 

II Ա-1 տարածք 8039 

II Ա-2 տարածք 8039 

II Բ-1ա տարածք 8039 

II Բ-1բ տարածք 8039 

II Բ-2 տարածք 8039 

Տեղեկանք (PDF, 45 ԿԲ) ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ:

Չափումները կատարվել են ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից: