Պահպանեք կենցաղում բնական գազից օգտվելու անվտանգության պահանջները