Հակավթարային ուսումնական վարժանքներ 23-ը մարտի 2021 թվական