Սպառողական խմբերի համար մատակարարված բնական գազի արժեքից նվազեցվող գումարի տոկոսային մեծությունը