Հունվար ամսվա 2-րդ տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմատվության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմատվությունը, Կկալ/մ3

I Ա տարածք 8576
I Բ —1 տարածք 8197
I Բ-2 տարածք 8197
II Ա տարածք 8576
II Բ-1 տարածք 7997
II Բ-2 տարածք 7938


Տեղեկանք ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ (PDF, 40 ԿԲ)