Մարտ ամսվա 2-րդ տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ջերմության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմությունը, Կկալ/մ3


I Ա տարածք 8303
I Բ-1 տարածք 8296
I Բ-2 տարածք 8303
II տարածք 8145 

Տեղեկանք ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ (PDF, 39 ԿԲ)