Գազատարների վրա իրականացվում են էլեկտրաքիմիական պաշտպանության և կոռոզիոն վիճակի համալիր հետազոտության աշխատանքներ

Ստորգետնյա գազատարների անվտանգ շահագործումը զգալիորեն կախված է էլեկտրաքիմիական պաշտպանության վիճակից:

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղի Գազատարների էլեկտրաքիմիական պաշտպանության (ԳԷՔՊ) բաժինը իրականացնում է ստորգետնյա մետաղական գազատարների էլեկտրաքիմիական պաշտպանության աշխատանքներ գրունտային կոռոզիայից և թափառող հոսանքներից` կատոդային և դրենաժային կայանների միջոցով:

էլեկտրաքիմիական պաշտպանության կայանների տեխնիկական սպասարկում

էլեկտրաքիմիական պաշտպանության կայանների տեխնիկական սպասարկում

էլեկտրաքիմիական պաշտպանության կայանների տեխնիկական սպասարկում

էլեկտրաքիմիական պաշտպանության կայանների տեխնիկական սպասարկում

էլեկտրաքիմիական պաշտպանության կայանների տեխնիկական սպասարկում

էլեկտրաքիմիական պաշտպանության կայանների տեխնիկական սպասարկում


Հանրապետության ԳՏՀ և ԳԲՀ գազատարների վրա գործում են 474 կատոդային և 39 դրենաժային կայաններ:

Էլեկտրաքիմիական պաշտպանության (ԷՔՊ) կայանների տեխնիկական սպասարկումը կատարվում է ամիսը երկու անգամ` նախապես հաստատված գրաֆիկով:

Գազատրանսպորտային և Գազաբաշխման համակարգերի ստորգետնյա մետաղական գազատարների կոռոզիոն վիճակի համալիր հետազոտությունն ու ախտորոշումը իրականացվում է Գազատարների կոռոզիոն վիճակի հետազոտության և ախտորոշման (ԳԿՎՀ և Ա) ծառայության կողմից, որը հագեցած է «Գազպրոմ» ԲԲԸ պահանջներին համապատասխան գործիքներով և սարքավորումներով:

Գազատարների կոռոզիոն վիճակի հետազոտյուն

Գազատարների կոռոզիոն վիճակի հետազոտյուն

Գազատարների կոռոզիոն վիճակի հետազոտյուն

Գազատարների կոռոզիոն վիճակի հետազոտյուն

Հետազոտական աշխատանքները կատարվում են «Գազպրոմ» ԲԲԸ հաստատված նորմատիվներով:

Հաստատված պլանի և ժամանակացույցի համաձայն Ծառայության ուժերով այս տարի կատարվելու են ԳՏ համակարգի 275,7 կմ և ԳԲ համակարգի 141կմ գազատարների հետազոտության աշխատանքներ` գազատարների հիմնանորոգման աշխատանքները 2016–2017թթ. պլանավորելու նպատակով:

Հասարակայնության և զանգվածային լրատվության միջոցների հետ կապերի ծառայություն

Կոնտակտային տվյալներ ԶԼՄ-ների համար՝

(+374 10) 29-47-60

(+374 10) 29-49-36

press@gazpromarmenia.am