2019 թվականի ապրիլ ամսվա առաջին տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը

12 ապրիլի 2019, 10:48

Բնական գազի ստորին այրման ջերմությունը, Կկալ/մ3 

I Ա-1 տարածք 8879

I Ա-2 տարածք 8891

I Ա-3ա-1 տարածք 8854

I Ա-3ա-2 տարածք 8784

I Ա-3բ տարածք 8854

I Ա-4 տարածք 8662

I Բ-1 տարածք 8777

I Բ-2 տարածք 8794

I Բ-3ա տարածք 8794

I Բ-3բ տարածք 8794

I Բ-4 տարածք 8794

II Ա տարածք 7995

II Բ-1տարածք 8014

II Բ-2 տարածք 7995

Տեղեկանք (PDF, 37 ԿԲ) ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ:

Չափումները կատարվել են ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից: