Գնումների արդյունքներ

Ավարտման ամսաթիվ

Գնման եղանակ:

Գնման առարկան:

Պատվիրատու:

Կազմակերպիչ:

Որոշման ընդունման ամսաթիվ

Համար, գնման անվանումը, եղանակը և առարկան

Պատվիրատու

Կազմակերպիչ