Գնումների արդյունքներ

Ավարտման ամսաթիվ

Գնման եղանակ`

Գնման առարկան`

Պատվիրատու`

Կազմակերպիչ`

Որոշման ընդունման ամսաթիվ

Համար, գնման անվանումը, եղանակը և առարկան

Պատվիրատու

Կազմակերպիչ