Փետրվար ամսվա 2-րդ տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմատվության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմատվությունը, Կկալ/մ3


I Ա-1 տարածք 8119
I Ա-2 տարածք 8200
I Ա-3 տարածք 8122
I Բ —1 տարածք 8124
I Բ-2 տարածք 8114
II Ա տարածք 8119
II Բ-1 տարածք 8113
II Բ-2 տարածք 7967

Տեղեկանք ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ (PDF, 40 ԿԲ)