Նոյեմբեր ամսվա 3-րդ տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմատվության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմատվությունը, Կկալ/մ3


I Ա տարածք 8358
I Բ-1 տարածք 8263
I Բ-2 տարածք 8358
II Ա տարածք 8091
II Բ-1 տարածք 8111
II Բ-2 տարածք 8087

Տեղեկանք ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ (PDF, 33 ԿԲ)