Շարունակվում է Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի արդիականացման ծրագրի իրականացումը

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 2016 թ. ներդրումային ծրագրի շրջանակում շարունակվում է Աբովյանի ստորգետնյա գազապահեստարան կայանի (ԳՍՊԿ) զարգացման և արդիականացման ծրագրի իրականացումը, ընթանում են վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքներ:

«Գազպրոմ Արմենիա»-ի դուստր ընկերության՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի ստորգետնյա աշխատանքների մասնագիտացված (ՍԱՄ) մասնաճյուղի կողմից ներկայում կատարվում է երկու գազի շլեյֆերի վերամեկուսացում:

2015 թ. վերջին Աբովյանի ԳՍՊԿ-ում ավարտվել է բնական գազի չափիչ հանգույցի վերակառուցումը, փոխարինվել են հանգույցի սարքավորումները և ագրեգատները, ինչպես նաև շահագործման է հանձնվել նոր գազահոր:

Աբովյանի ԳՍՊԿի զարգացման և արդիականացման ներդրումային ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները. շահագործվող հորերի կապիտալ վերանորոգում և նոր ստորգետնյա հորերի կառուցում, էլեկտրամատակարարման համակարգի և հորերի լվացման պոմպակայանի կապիտալ վերանորոգում, մի շարք այլ աշխատանքներ: Բացի այդ, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ ներդրումային ծրագրով նախատեսվում են կայանի արտադրական հարթակի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ:

Որոշում է ընդունվել նաև նոր ճնշակայանի կառուցման մասին: Այն հագեցած կլինի ժամանակակից սարքավորումներով, այդ թվում նորագույն գազամղիչ ագրեգատներով: Ներկայում ճնշակայանի կառուցման վայրում իրականացվում են նախագծային հետազոտություններ, իսկ շինարարության նախագիծը մշակում է  «Գազպրոեկտ» ընկերությունը (ՌԴ):

Աբովյանի ԳՍՊԿի զարգացման և արդիականացման նախագծի իրագործումը հնավորություն կընձեռնի զգալիորեն ավելացնել պահեստավորվող բնական գազի ծավալները:

Հասարակայնության և զանգվածային լրատվության միջոցների հետ կապերի ծառայություն

Կոնտակտային տվյալներ ԶԼՄ-ների համար՝

(+374 10) 29-47-60

(+374 10) 29-49-36

press@gazpromarmenia.am