2017 թվականի հոկտեմբեր ամսվա 2-րդ տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմությունը, Կկալ/մ

Ա—1ա տարածք 8810

Ա—1բ տարածք 8810

Ա—2 տարածք 8810

Ա—3 տարածք 8749

Ա—4 տարածք 8749

Բ—1 տարածք 8735

Բ—2 տարածք 8735

Բ—3 տարածք 8735

Բ—4 տարածք 8735

II Ա տարածք 8615

II Բ—1ա տարածք 8559

II Բ—1բ տարածք 8735

II Բ—1գ տարածք 8559

II Բ—2 տարածք 8810

II Բ—3 տարածք 8149

Տեղեկանք (PDF, 47 ԿԲ) ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ