2018 թվականի մայիս ամսվա առաջին տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ստորին այրման ջերմության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմությունը, Կկալ/մ3 

I Ա —1 տարածք 8768 

I Ա-2 տարածք 8768 

I Ա-3ա տարածք 8618 

I Ա-3բ տարածք 8618 

I Ա-4 տարածք 8549 

I Բ-1 տարածք 8534 

I Բ-2 տարածք 8534 

I Բ-3 տարածք 8761 

I Բ-4 տարածք 8768 

II Ա — տարածք 7982 

II Բ-1ա տարածք 8160 

II Բ-1բ տարածք 7982 

II Բ-2 տարածք 7982 

Տեղեկանք (PDF, 46 ԿԲ) ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ:

Չափումները կատարվել են ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից: